1. DOÑA CARMEN BELÉN GALVÁN CABRERO
2. DOÑA ALICIA GALVÁN REDONDO
3. DON CARLOS MARÍA RODRÍGUEZ REDAÑO
4. DOÑA MARIA GEMA GONZALEZ LÓPEZ
5. DON OSCAR DANIEL ALVAREZ CANUTO
6. DON JUAN MIGUEL ROZAS GRACIA
7. DOÑA NATALIA GARCIA PINEÑO
8. DOÑA MARIA DEL PILAR GRACIA PAZ
9. DON LUIS MANUEL VIDAL MOYA
10. DON DAVID SOBRINO GASCÓN
11. DOÑA MARINA VELAZQUEZ GRACIA
12. DOÑA EDUARDO SÁNCHEZ CALZADO
13. DON RAMÓN RUIZ BARRIOS
Suplentes
1. DOÑA MARIA ASCENSION GARCIA SALAZAR
2. DON EMILIO MARTÍN DE LA FUENTE ESPINOSA

ANPE - Sindicato de Profesores